No Image

Thủ tục làm visa Schengen

Hiệp ước Schengen được ký chính thức vào tháng 11/1990 với 06 nước đầu tiên và hiện nay khối Schengen đã có số thành viên là 26 quốc gia. Công dân quốc tế chỉ cần xin thị thực vào một...
read more
No Image

Hồ sơ xin visa Schengen

Hồ sơ visa Schengen để du lịch Xem các nước trong khối Châu Âu Schengen . – 02 hình 3.5×4.5 (nền trắng không quá 6 tháng) – Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký – CMND...
read more