Category Archives: Sứ quán/Lãnh sự quán

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Phi

TẠI AI CẬP TẠI AN-GIÊ-RI
Địa chỉ: 110, Sudan phố Mohandesseen, Cairo
Điện thoại: (202) 3762 3841
Fax: (202) 3336 8612
Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 30, đường Chénoua, Hydra – Alger
Điện thoại: (213-21) 608 843
Fax: (213-21) 693 778
Email: vnemb.dz@mofa.gov.vn
   
TẠI ĂNG-GÔ-LA TẠI LI-BI
Địa chỉ: Via AL4, Lotes 4-5, Bairro Talatona-Luanda Sul, LUANDA CP 1774
Điện thoại: (244-222) 010 697
Fax: (244-222) 010 696
Email: vnemb.angola@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Al Hadba Al Khadra – Tripoli Libya P.O. Box: 587
Điện thoại: (218-21) 4903 664
Fax: (218-21) 4901 499
Email: vnemb.ly@mofa.gov.vn
   
TẠI MÔ-DĂM-BÍCH TẠI NAM PHI
Địa chỉ: Av.Francisco Orlando Mabunbwe 1048/1026 Caixa Postal: 4051 – Maputo
Điện thoại: (258) 2149 7912
Fax: (258) 2149 1992
Email: maputo@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 87 phố Brooks, Brooklyn, P.O. Box : 13692 Hatfield 0028 Pretoria
Điện thoại: (27-12) 3628 119
Fax: (27-12) 3628 115
Email: vnemb.za@mofa.gov.vn
   
TẠI NI-GIÊ-RI-A TẠI TA-DA-NI-A
Địa chỉ: 9 phố River Niger, Maitama, Abuja
Điện thoại: (234-9) 8703 678
Email: vnemb.ng@mofa.gov.vn

 

Địa chỉ: Plot 11, đường Bongoyo, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam
Điện thoại: (255-222) 664 535
Fax: (255-222) 664 537
Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Mỹ

TẠI AC-HEN-TI-NA TẠI BRA-XIN
Địa chỉ: Calle 11 de Setiembre 1442, C.P (1426) – Capital Federal
Điện thoại: (54-114) 7831 802
Fax: (54-114) 7820 078
Email: vnemb.ar@mofa.gov.vn
Địa chỉ: SHIS, QI 09, Conj10, Casa 1, Lago Sul, CEP: 71.615-070 – Brasil Brasilia/DF
Điện thoại: (55-61) 3364 5876
Fax: (55-61) 3364 5836
Email: embavina.br@mofa.gov.vn
   
TẠI CA-NA-DA TẠI CHI LÊ
Địa chỉ: 55 MacKay phố Ottawa, K1M 2B2
Điện thoại: (1-613) 2361 398
Fax: (1-613) 2362 704
Email: vnembassy.can@mofa.gov.vn

Lãnh sự: #800-605, phố Robson, Vancouver B.C V6B5J3
Điện thoại: (1-604) 6290 189
Fax: (1-604) 6812 906
Email:consul.vancouver@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yasasnsnez 2897 – Providencia, Santiago de Chile
Điện thoại: (56-2) 2244 3633
Fax: (56-2) 2244 3799
Email: sqvnchile@mofa.gov.vn
   
TẠI CUBA TẠI ME-XI-CO
Địa chỉ: 5ta.Avenide #1802, esquina a 18, Miramar, Playa, La Habana
Điện thoại: (53-7) 2041 502
Fax: (53-7) 2041 041
Email: emvicu@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 255 Sierra Ventana 255 lomasde Chapultepec Delegation -Miguel Hidalgo CP.11000
Điện thoại: (52-55) 55401 632
Fax: (52-55) 5401 612
Email: vietnam.mx@mofa.gov.vn
   
TẠI MỸ TẠI PA-NA-MA
Địa chỉ: 1233, đường 20, N.W, Phòng 400 – Washington DC 20036
Điện thoại: (1-202) 861 0737
Fax: (1-202) 861 0917
Email: vnemb.us@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Phòng 430, California, San Francisco, CA. 94109
Điện thoại: (1-415) 922 1707
Fax: (1-415) 922 1848
Email:consul.sanfrancisco@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 5333 Westheimer, Phòng 800 Houston, Texas 77056
Điện thoại: (1-832) 2667 068
Fax: (1-713) 8100 159
Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Edificio St. Georges Bank (Antiguo Banco Atlantico), Piso 2, Local 1, Entre Calle 50 y 53, Obarrio, Ciudad de Panama
Điện thoại: (507) 2642 551
Fax: (507) 2656 056
Email: vnemb.pa@mofa.gov.vn

 

   
TẠI VÊ-NÊ-ZUÊ-LA  
Địa chỉ: 9ta Transversal, entre 6ta y 7ma Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas
Điện thoại: (58-212) 6357 402
Fax: (58-212) 2647 324
Email: vnemb.ve@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu

TẠI ANH TẠI ÁO
Địa chỉ: 12-14 Victoria, Luân Đôn, W8, 5RD
Điện thoại: (44-20) 7937 1912
Fax: (44-20) 7565 3853
Email: vnemb.uk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Felix-Mottl – Strabe A – 1190 Viên
Điện thoại: (43-1) 368 0755
Fax: (43-1) 368 0754
Email: vnemb.at@mofa.gov.vn
   
TẠI BA LAN TẠI BÊ-LA-RÚT
Địa chỉ: UL Resorowa 36 02-956 Warszawa
Điện thoại: (48-22) 6516 098, ext: 50
Fax: (48-22) 6516 095
Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 220040 Minsk, phố Mozajskovo, nhà 3
Điện thoại/Fax: (37-51) 7237 4879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
   
TẠI BỈ TẠI BUN-GA-RI
Địa chỉ:  Đại lộ General Jacques 11050 Bruxelles
Điện thoại:  (32-2) 379 2731
Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.be@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại: (359-2) 9632 743, ext: 201
Fax: (359-2) 9633 658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn
   
TẠI ĐAN MẠCH TẠI ĐỨC
Địa chỉ: Gammel Vartov Vẹ 20-2900 Hellekup Copenhagen
Điện thoại: (45) 3918 3932
Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin – Treptow
Điện thoại: (49-30) 5363 0108
Fax: (49-30) 5363 0200
Email:  vnemb.de@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Villa Hà Nội, Kennedy-Alle 49, Frankfurt/M
Điện thoại: (49-69) 79533 650
Fax: (49-69) 79533 6511
Email:tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

   
TẠI HÀ LAN TẠI HUNG-GA-RY
Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Điện thoại: (31-70) 364 8917
Fax: (31-70) 364 8656
Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 1146 Budapest – Thokoly Ut 41
Điện thoại: (36-1) 3425 583
Fax: (36-1) 3528 798
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn
 
TẠI HY LẠP TẠI NA-UY
Địa chỉ: 54 đường Iereos Dousi, Marousi 15126
Điện thoại: (30-210) 6128 733
Fax: (30-210) 6128 734
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Olavs Gate 21C, 0165 Oslo
Điện thoại: (47) 2220 3300;
Fax: (47) 2220 3301
Email: vietnamnorway@gmail.com
   
TẠI NGA TẠI PHÁP
Địa chỉ: Bolshaya Pirogovskaya,13 Matxcơva
Điện thoại: (7-499) 245 1092
Fax: (7-499) 246 3121
Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 107/1, Pushkinskaya, Vladivostok
Điện thoại: (7-4232) 226 927
Fax: (7-4232) 261 496
Email:consul.vladivostok@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 411 – DIVS-22, Karla Libknhesta – 620075, Ekaterinburg
Điện thoại: (7-343) 253 0280
Fax: (7-343) 253 0282
Email:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Điện thoại: (33-1) 4414 6400
Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnemb.fr@mofa.gov.vn
   
TẠI PHẦN LAN TẠI RU-MA-NI
Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại: (358) 9622 9900
Fax: (358) 9622 99022
Email: vnemb.fi@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2, Bucaest
Điện thoại: (4021) 3110 334, ext: 50
Fax: (4021) 3121 626
Email:vnemb.romania@mofa.gov.vn
   
TẠI SÉC TẠI SLO-VA-KI-A
Địa chỉ: Plzenská 214 – 150 00 – Praha 5
Điện thoại: (42-02) 5721 1540
Fax: (42-02) 5721 1792
Email: vnemb.cz@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 15 Dunajska, Bratislava,  Slovakia – PO 81108
Điện thoại: (421) 25245 1263
Fax: (421) 25245 1273
Email: vnemb.sl@mofa.gov.vn
   
TẠI TÂY BAN NHA TẠI THỔ NHĨ KỲ
Địa chỉ: Avenida Alfonso XIII, No.5 – 28016 Madrid
Điện thoại: (34) 91510 2867
Fax: (34) 91415 7067
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Koza, No 109, G.O.P, Ankara
Điện thoại: (90-312) 4468 049
Fax: (90-312) 4465 623
Email: dsqvnturkey@mofa.gov.vn
 
TẠI THỤY ĐIỂN TẠI THỤY SĨ
Địa chỉ: Orby Slottsvag 26125 ALVSJO – Stockholm
Điện thoại: (46-8) 5562 1071
Fax: (46-8) 5562 1080
Email: vnemb.se@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Schlosslistrasse 26-3008 Bern
Điện thoại: (41-31) 388 7878
Fax: (41-31) 388 7879
Email: vnemb.ch@mofa.gov.vn
   
TẠI U-CRAI-NA TẠI U-DƠ-BÊ-KÍT-XTAN
Địa chỉ: 51 Tovarna – phố 01103/ Kiev
Điện thoại/Fax: (380-44) 2845 5442
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 100 phố Rashidov, Tashkent-700084
Điện thoại: (998-71) 1356 493
Fax: (998-71) 1206 265
Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn
   
TẠI Ý  
Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma
Điện thoại: (39-06) 6616 0726
Fax: (39-06) 6615 7520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Á

TẠI Ả RẬP XÊ-ÚT TẠI ẤN ĐỘ
Địa chỉ: 23 phố  Al-Dhiyafah,  Al-Nuzha, Riyadh
Điện thoại: (9661) 4547 887
Fax: (9661) 4548 844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn
Lãnh sự: B-306 Oberoi, đường New Link, Andheri (w) Mumbai 400 053
Điện thoại: (91-22) 2673 6688
Fax: (91-22) 2673 6633
Email: tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
TẠI BĂNG-LA-ĐÉT TẠI BRU-NÂY
Địa chỉ: Số14 C.W.S(B), đường 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212
Điện thoại: (88-02) 9854 052
Fax: (88-02) 9854 051
Email: dhaka@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Số 9, Spg 148-3 jalan Telanai  BA 2312, BSB
Điện thoại: (67-3) 265 1580;
Fax: (67-3) 265 1574
Email: vnemb_brunei@mofa.gov.vn
TẠI CA-DẮC-XTAN TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
Địa chỉ: Số 6 Xary-Arka – A-xta-na
Điện thoại: (7-7172) 990 375
Fax: (7-7172) 990 379
Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Villa 101 & 102, đường số 27, Sector 24, Al Mushrif. Abu Dhabi – The U.S.E, P.O Box: 113038
Điện thoại: (971-2) 4496 710
Fax: (971-2) 4496 730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn
TẠI CAM-PU-CHIA TẠI CA-TA
Địa chỉ: 436 Monivong, Phnôm Pênh
Điện thoại: (855-23) 726 274;
Fax: (855-23) 726 495Lãnh sự:   Đường số 3, Battambang
Điện thoại: (855-53) 688 8866
Fax: (855-53) 688 8866
Email:consul.battambang@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 310 Ekreach, Khan Mittapheap, Sihanouk
Điện thoại: (855-34) 933 466
Fax: (855-34) 933 669
Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Villa 8 (gần đường Saha 109), West bay Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha
Điện thoại: (974) 4412 8480
Fax: (974) 4412 8370
Email: vnemb.qa@mofa.gov.vn
TẠI CÔ-OÉT TẠI HÀN QUỐC
Địa chỉ: Lô 10, đường số 19, Villa 96 – Ku Wait
Điện thoại: (965) 2531 1450
Fax: (965) 2535 1592
Email: vnemb.kw@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 28-58, Samchong – Dong, Chongno-Ku,   110-230, Seoul
Điện thoại: (82-2) 738 2318
Fax: (82-2) 739 2064
Email: dsqvnhq@mofa.gov.vn
TẠI I-RAN TẠI I-XRA-EN
Địa chỉ: Số 6 East Ordibehesht, Mardani Sharestan 8th. St. Pey Syan. St. M.Ardabili Valiyear, Tehran
Điện thoại: (98-21) 2241 478
Fax: (98-21) 2241 6045
Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 4, Beit Asia, 4 phố Weizman. Tel Aviv, Israel
Điện thoại: (972-3) 6093 704
Fax: (972-3) 6966 243
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn
TẠI IN-ĐÔ-NÊ-XI-A TẠI LÀO
Địa chỉ: Số 9 JL. Pekalongan, Menteng, Jakarta-Pusat 10310
Điện thoại:  (62-21) 3190 7255
Fax: (62-21) 3190 6642
Email: pdvn.asean@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Thatluang, Vientiane
Điện thoại:  (856-21) 413 409
Fax: (856-21) 413 379
Email: vnemb.lao@mofa.gov.vnLãnh sự:    31 Ban Pha Bat, Pakse, Champassak
Điện thoại: (856-31) 212 827
Fax: (856-31) 212 058
Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 118 Sisavangvong, Khanthabuly, Savanakhet
Điện thoại: (85-6) 212 418
Fax: (85-6) 212 182
Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Số 427- 428 Ban That Bosot, Luang Prabang, Luang Prang
Điện thoại: (856-71) 254 748
Fax: (856-71) 254 746
Email: tlsq-lpb@mofa.gov.vn

TẠI MA-LAY-XI-A TẠI MI-AN-MA
Địa chỉ: Số 4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur
Điện thoại: (60-3) 2148 4534
Fax: (60-3) 2148 3270
Email: vnemb.my@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Toà nhà số.70-72, Thanlwin, Bahan Tsp,
Yangon
Điện thoại: (95-1) 501 992;
Fax: (95-1) 514 897
Email: vnembmyr@mofa.gov.vn
TẠI MÔNG CỔ TẠI NHẬT BẢN
Địa chỉ: Enlchtaivany Urgunchulur 47-Ulaan Baatar
Điện thoại: (97-611) 454 632
Fax: (97-611) 458 923
Email: ulanbator@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya-ku, Tokyo
Điện thoại:  (81) 3466 3313
Fax: (81) 3466 3391
Email: vnemb.jp@mofa.gov.vnLãnh sự:  4-2-15 Ichino-cho Higashi, Sakai-ku,  Sakai-shi, Osaka 590-0952
Điện thoại: (81-72) 221 6666
Fax: (81-72) 221 6667
Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 4, Aquahakata, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, Japan 810-0801
Điện thoại: (81-92) 2637 668
Fax: (81-92) 2637 676
Email: consul.fukuoka@mofa.gov.vn

 TẠI PA-KÍT-XTAN TẠI PHI-LÍP-PIN
Địa chỉ: 1117, đường số 11 Sector E7, Islamabad, Pakistan
Điện thoại: (92-51) 2655 785, ext: 103
Fax: (92-51) 2655 783
Email:vnemb.pk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 670 Ocampo Pablo Malate, Manila
Điện thoại:   (63-2) 5216 843;
Fax: (63-2) 526 0472
Email: vnemb.ph@mofa.gov.vn
TẠI SRI LAN-CA TẠI THÁI LAN
Địa chỉ: 30/5 Ward Place, Colombo-7
Điện thoại: (94-11) 2696 050
Fax: (94-11) 2692 040
Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 83/1 Wireless, Pathumwan, Bangkok 10330
Điện thoại: (66-2) 2515 836
Fax: (66-2) 2517 201
Email: vnemb.th@mofa.gov.vnLãnh sự: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Điện thoại: (66-43) 242 190
Fax: (66-43) 241 154
Email: konkaen.th@mofa.gov.vn
 TẠI TRIỀU TIÊN TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: 7 phố Munsu, Pyongyang
Điện thoại: (850-2) 3817 358
Fax: (850-2) 3817 632
Email:vnembassydprk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 32 đường Quảng Hoa, Bắc Kinh.100600
Điện thoại: (86-10) 6532 1155
Fax: (86-10) 6532 5720
Email: vnemb.cn@mofa.gov.vnLãnh sự: 155 đường Bắc Kinh, Côn Minh
Điện thoại: (86-871) 351 5889
Fax: (86-871) 351 6667
Email:consul.conminh@mofa.gov.vn

Lãnh sự:  15/F, tháp Great Smart, 230 đường Wan Chai, Wan Chai, Hồng Kông
Điện thoại: (85-2) 2591 4510
Fax: (85-2) 2591 4539
Email:vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 1, Touzi Dasha 109 Minzu  – Nam Ninh
Điện thoại: (86-771) 551 0562
Fax: (86-771) 553 4738
Email:consul.namninh@mofa.gov.vn

Lãnh sự:  Tầng 2, Tòa nhà B  north, khách sạn Landmark, đường Qiaoguang (quảng trường Haizhu), Quảng Châu
Điện thoại: (86-20) 8330 5916
Fax: (86-20) 8330 5915
Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 3F No. 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc, Đài Loan
Điện thoại: (886-2) 25166 626
Fax: (886-2) 25041 761
Email: vnconsul.taipei@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 3F, khu tài chính Huachen , No 900, đại lộ Pudong, Thượng Hải
Điện thoại: (886-2) 25166 626
Fax: (886-2) 25041 761
Email: tlsqvn.th@mofa.gov.vn

TẠI XINH-GA-PO
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: (65-6) 462 5938;
Fax: (65-6) 468 9863
Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Úc

ẠI NIU-DI-LÂN   TẠI ÚC
Địa chỉ: Tầng 21 Grand Plimmer, 2-6 Gilmer Terrace Po Box 8042 Wellington
Điện thoại: (644) 4735 912
Fax: (644) 4735 913
Email: vnemb.nz@mofa.gov.vn

 

Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., O’Malley, Canberra, ACT 2606
Điện thoại: (61-2) 6286 6059
Fax: (61-2) 6286 4534
Email: vnemb.au@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Phòng 205, tầng 2, Trung tâm Edgecliff  , 203 – 233 New South Head, Edgecliff – NSW 2027
Điện thoại: (61-2) 9327 2539
Fax: (61-2) 9328 1653
Email: consul.sydney@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 8, đường số 16, Georges Terrace Perth WA 6000 P O Box 3122, East Perth, WA 6892
Điện thoại: (61-8) 9221 1158
Fax: (61-8) 9225 6881
Email: consul.perth@mofa.gov.vn

Đại sứ quán các nước châu Á tại Việt Nam

ẤN ĐỘ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3824 4989
Fax: (84-4) 3824 4998
Địa chỉ: 55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3823 7050
Fax: (84-8) 3823 7047
Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
BĂNG-LA-ĐÉT  
Hà Nội  
Địa chỉ: 675 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3771 6625
Fax: (84-4) 3771 6628
Email: bdoothn@netnam.org.vn
 
BRU-NÂY  
Hà Nội  
Địa chỉ: 44/8 – 44/9 Vạn Bảo, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 2003
Fax: (84-4) 3726 2010
Email: bruemviet@hotmail.com
 
CAM-PU-CHIA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4788
Fax: (84-4) 3942 3225
Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 2751
Fax: (84-8) 3822 2773
Email: cambocg@hcm.unn.vn
HÀN QUỐC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 28, Toà nhà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3831 5110
Fax: (84-4) 3831 5117
Email: korembviet@mofat.go.kr
Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 5757
Fax: (84-8) 3822 5750
Email: hcm02@mofa.go.kr
I-RAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 54 Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 2068
Fax: (84-4) 3823 2120
Email: embirihn@gmail.com
 
I-RẮC  
Hà Nội  
Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4141
Fax: (84-4) 3942 4055
Email: iraqembhn@gmail.com
 
I-XRA-EN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3843 3140
Fax: (84-4) 3843 5760
Email: info@hanoi.mfa.gov.il
 
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 3353
Fax: (84-4) 3825 9274
Email: hanoi.kbri@kemlu.go.id
Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3825 1888
Fax: (84-8) 3829 9493
Email: hochiminh.kjri@kemlu.go.id
LÀO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 40 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4576
Fax: (84-4) 3822 8414
Địa chỉ: 93 Pasteur, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3829 7667
Fax: (84-8) 3829 9272
MA-LAI-XI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 43 – 45 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 3849
Fax: (84-4) 3734 3832
Email: mwhanoi@kln.gov.my
Địa chỉ: Phòng 2102 – 2104, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 9023
Fax: (84-8) 3829 9027
MI-AN-MA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 298A Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3369
Fax: (84-4) 3845 2404
 
MÔNG CỔ  
Hà Nội  
Địa chỉ: Biệt thự số 6 Vạn Phúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3009
Fax: (84-4) 3845 4954
Email: Hanoi@mfa.gov.mn
 
NHẬT BẢN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 27 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3846 3000
Fax: (84-4) 3846 3043
Email: soumuhan@ha.mofa.go.jp
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3933 3510
Fax: (84-8) 3933 3520
PA-KÍT-XTAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 44/2 Vạn Bảo, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 2251
Fax: (84-4) 3726 2253
 
PA-LET-TIN  
Hà Nội  
Địa chỉ: Phòng 201 – 301, tòa nhà E4b, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, 6 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3852 4013
Fax: (84-4) 3934 9696
Email: palembvn@gmail.com
 
PHI-LÍP-PIN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 27B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3943 7948
Fax: (84-4) 3943 5760
Email: hanoi.pe@dfa.gov.ph
Địa chỉ: 40/5 Phạm Việt Chánh, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: (84-8) 3518 0045
Fax: (84-8) 3518 0047
SRI-LAN-CA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 55B Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3734 1894
Fax: (84-4) 3734 1897
Email: slembvn@fpt.vn
 
THÁI LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 26 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 5092
Fax: (84-4) 3823 5088
Địa chỉ: 77 Trần Quốc Thảo, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3932 7637/ 8
Fax: (84-8) 3932 6002
Email: thaihome@mfa.go.th
THỔ NHĨ KỲ  
Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Central Office, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3822 2460
Fax: (84-4) 3822 2458
Email: : embassy.hanoi@mfa.gov.tr
 
TRIỀU TIÊN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3008
Fax: (84-4) 3823 1221
Email: dprkemb.hanoi@gmail.com
 
TRUNG QUỐC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3736
Fax: (84-4) 3823 2826
Email: chinaemb_vn@mfa.gov.cn
Địa chỉ: 175 Hai Bà Trưng, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3822 1327
Fax: (84-8) 3829 5009
Email:chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
XINH-GA-PO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 41 – 43 Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3848 9168
Fax: (84-4) 3848 9178
Email: singemb_han@sgmfa.gov.sg
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 5174
Fax: (84-8) 3914 2938
Email: singcg_hcm@sgmfa.gov.sg

Đại sứ quán các nước châu Úc tại Việt Nam

ỐT-XTRÂY-LI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 8 Đào Tấn, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3774 0100
Fax: (84-4) 3774 0111
Địa chỉ: Tầng 20, Vincom Center, 47 Lý Tự Trọng, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3521 8100
Fax: (84-8) 3521 8101
NIU-DI-LÂN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3824 1481
Fax: (84-4) 3824 1480
Email: nzembassy.hanoi@mft.net.nz
Địa chỉ: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 6907
Fax: (84-8) 3822 6905

Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam

NH  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 4, Central Building, 31 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3936 0500
Fax: (84-4) 3936 0561
Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3825 1380/1
Fax: (84-8) 3822 1971
ÁO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3943 3050
Fax: (84-4) 3943 3055
Email: hanoi-ob(at)bmeia.gv.at
Địa chỉ: 181A Điện Biên Phủ, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 5766
Fax: (84-8) 3827 5827
BA LAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2027
Fax: (84-4) 3823 6914
Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 
BÊ-LA-RÚT  
Hà Nội  
Địa chỉ: 66 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3719 2974
Fax: (84-4) 3719 7125
Email: vietnam@mfa.gov.by
 
BỈ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 9, tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3934 6179
Fax: (84-4) 3934 6183
Email: hanoi@diplobel.fed.be
Địa chỉ: 105 Dương Văn An, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 6281 8001
Fax: (84-8) 6281 8010
Email: consubel@hcm.vnn.vn
BUN-GA-RI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 5 Núi Trúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2908
Fax: (84-4) 3846 0856
 
ĐAN MẠCH  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 7, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 1888
Fax: (84-4) 3 823 1999
Email: hanamb@um.dk
Địa chỉ: Phòng 505, tầng 5, tòa tháp Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3821 9373
Fax: (84-8) 3821 9371
Email: contact@decohcm.org
ĐỨC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 29 Trần Phú, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3836
Fax: (84-4) 3845 3838
Email: info@hanoi.diplo.de
Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3829 1967
Fax: (84-8) 3823 1919
Email: info@hoch.diplo.de
HÀ LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 7, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3831 5650
Fax: (84-4) 3831 5655
Email: han@minbuza.nl
Địa chỉ: Suite 901, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3823 5932
Fax: (84-8) 3823 5934
Email: hcm@minbuza.nl
HUNG-GA-RI  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Lake View, 28 Thanh Niên, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3771 5714/5
Fax: (84-4) 3715 0694
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu
Địa chỉ: 19 Hoa Đào, Quận Phú Nhuận
Điện thoại: (84-8) 3517 1301
NA UY  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3974 8900
Fax: (84-4) 3974 3301
Email: emb.hanoi@mfa.no
Địa chỉ: 21- 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 1696
Fax: (84-8) 3827 2696
Email: norcons@hcm.fpt.vn
NGA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 191 La Thành, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3833 6991
Fax: (84-4) 3833 6995
Email: moscow-vietnam@yandex.ru
Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3930 3936
Fax: (84-8) 3930 3937
Email: cgrushcm@fmail.vnn.vn
  Đà Nẵng (Tổng Lãnh sự)
  Địa chỉ: 22 Trần Phú
Điện thoại: (84-511) 3822 380
Fax: (84-511) 3818 527
Email: consdanang@gmail.com
PHÁP  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3944 5700
Fax: (84-4) 3944 5717
Email:ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3520 6800
Fax: (84-8) 3520 6819
PHẦN LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 24, Lotter Center Hanoi, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3826 6788
Fax: (84-4) 3826 6766
Email: sanomat.han@formin.fi
Địa chỉ: Phòng 501, tầng 5, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 2029
Fax: (84-8) 3823 4436
Email: tuanphung@vci-legal.com
RU-MA-NI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2014
Fax: (84-4) 3834 0922
Email: romambhan@fpt.vn
 
SÉC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 13 Chu Văn An, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 4131/2

 

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 0585
Fax: (84-8) 3822 6043
Email: hoavienbia@vnn.vn
SLO-VA-KI-A  
Hà Nội  
Địa chỉ: 12 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 7601
Fax: (84-4) 3734 7603
 
TÂY BAN NHA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 4 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3771 5207
Fax: (84-4) 3771 5206
Email: emb.hanoi@maec.es
 
THỤY ĐIỂN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 2 Núi Trúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 0400
Fax: (84-4) 3823 2195
Email: ambassaden.hanoi@gov.se
Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 3519 2335
Fax: (84-8) 3519 2337
Email:generalconsulatesweden@gmail.com
THỤY SĨ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3934 6589
Fax: (84-4) 3934 6591
Email: han.vertretung@eda.admin.ch
Địa chỉ: Tầng 37, Bitexco Financial, 2 Hải Triều, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 6299 1200
Fax: (84-8) 6299 1222
U-CỜ-RAI-NA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 6 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 4492
Fax: (84-4) 3734 4497
Email: emb_vn@mfa.gov.ua
Địa chỉ: 22 – 24 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3910 4054/ 55
Fax: (84-8) 3910 4053
Email: vudinhluyen@gmail.com
Ý  
Hà Nội  
Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 6256
Fax: (84-4) 3826 7602
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it
 

Đại sứ quán các nước châu Mỹ tại Việt Nam

AC-HEN-TI-NA
Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3831 5262
Fax: (84-4) 3831 5288
Email: eviet@mrecic.gov.ar
BRA-XIN
Hà Nội
Địa chỉ: D6 – D7 – 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3843 2544
Fax: (84-4) 3843 2542
CANADA
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 31 Hùng Vương, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 5000
Fax: (84-4) 3734 5049
Email: hanoi@international.gc.ca
Địa chỉ: Tầng 10, The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 9899
Fax: (84-8) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca
CHI-LÊ
Hà Nội  TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: C8 – D8 – 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3935 1147
Fax: (84-4) 3843 0762
Địa chỉ: 121a, đường 38, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 3743 2717
Fax: (84-8) 3743 2716
CU BA
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4775
Fax: (84-4) 3942 2426
Email: embacuba@fpt.vn
Địa chỉ: 45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 7350
Fax: (84-8) 3829 5293
Email: cubacons@hcm.fpt.vn
MÊ XI CÔ
Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà T11, 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3847 0948
Fax: (84-4) 3847 0949
Email: embvietnam@sre.gob.mx
MỸ
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 7 Láng Hạ, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3850 5000
Fax: (84-4) 3850 5010
Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3520 4200
Fax: (84-8) 3520 4244

 

Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam

AI CẬP  
Hà Nội  
Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3829 4999
Fax: (84-4) 3829 4997
 
AN-GIE-RI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 3865
Fax: (84-4) 3826 0830
Email: ambalghanoi@ambalgvn.org.vn
 
LI-BI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 298B Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3379
Fax: (84-4) 3845 4977
 
MÔ-DĂM-BÍCH
Hà Nội
Địa chỉ: 305 – 308, tòa nhà A2, Vạn Phúc, 298 Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 6268 4888
Fax: (84-4) 6269 4999
NAM PHI  
Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Central, 31 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3936 2000
Fax: (84-4) 3936 1991
Email: 
: admin.hanoi@dirco.gov.za