Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp quy định như sau: 1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây: – Công dân Việt Nam...
read more