No Image

MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGÒAI

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt...
read more
No Image

Thời gian xin miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực 5 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư...
read more
Trường hợp nào không được cấp miễn thị thực 5 năm

Trường hợp nào không được cấp miễn thị thực 5 năm

Những người thuộc các trường hợp dưới đây sẽ không được cấp miễn thị thực 5 năm – Người thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Nhập cả...
read more
No Image

Thời hạn tạm trú của giấy thị thực

read more