Xin visa công tác Hàn Quốc

Visa Hàn Quốc Công tác:

  • Hộ chiếu bản gốc và bản sao
  • 2 ảnh 4×6 mới chụp trong 3 tháng gần nhất
  • Thư mời của công ty phía Hàn Quốc (Thư mời phải có đầy đủ thông tin của công ty mời như địa chỉ, điện thoại, số fax… và người mời phải kí tên đóng dấu của công ty)
  • Giấy phép kinh doanh bản sao của công ty phía Hàn Quốc và chứng minh thư hoặc thẻ cư trú Hàn Quốc bản sao của người mời
  • Giấy phép kinh doanh bản chính và bản sao của công ty Việt Nam
  • Quyết định cử nhân viên đi công tác của công ty Việt Nam
  • Hợp đồng lao động bản chính và bản sao của nhân viên đi công tác
  • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bản chính và bản sao (Nếu có)

Mọi chi tiết liên hệ:0973.109.388 – 04.6686.9028