Category Archives: Visa Việt Nam

Duyệt công văn cho khách quốc tịch Ấn Độ

Du khách mang quốc tịch Ân Độ khi nhâp cảnh vào Việt Nam du lịch, công tác, thăm thân   cần phải xin visa trước ngày nhập cảnh Việt Nam

Quý khách có thể nộp hồ sơ xin visa tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài hoặc xin xét duyêt nhân sự lấy công văn nhập cảnh sau đó vào dán visa tại cửa khẩu của Việt Nam .

Visa Ngọc Tú hỗ trợ xin xét duyệt nhân sự lấy công văn nhâp cảnh cho người Ấn Độ vào Việt Nam .

Hồ sơ xin xét duyệt bao gồm :

a. Hồ sơ xin công văn du lịch (DL)

– Scan mặt hộ chiếu của người xin visa

– Cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam

– Cung cấp nơi nhận visa (ĐSQ hoặc LSQ Việt Nam ở nước ngoài, tại các sân bay hoặc cửa khẩu quốc tế của Việt Nam)

– Loại visa và thời hạn visa muốn xin

– Thời gian xin: 1-2 ngày làm việc

b. Hồ sơ xin công văn Thương mại (DN/LV)

– Công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài cùng với lịch trình công tác tại Việt Nam;

– Giấy phép kinh doanh (bản photo) có đóng dấu công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty (bản photo);

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo);

– Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu bản chính;

– Hộ chiếu của người xin visa (bản photo);

– Giấy phép lao động (bản photo) nếu có;

– Booking vé may bay khứ hồi.

– Thời gian xin công văn: 5-7 ngày làm việc.

Lệ phí :

Lệ phí cho loai 1 tháng 1 lần , 3 tháng 1 lần đóng tại cửa khẩu hoặc sứ quán : 25$.

Lệ phí cho loại công văn 3  tháng nhiều đóng tại cửa khẩu hoặc sứ quán : 50$ .

Lệ phí cho loại visa 6 tháng và 1 năm nhiều lần : 135$

Phí dịch vụ xét duyệt nhân sự : Liện hệ

Hồ sơ : Quý khách vui lòng gửi mail vào ngoctutravel@gmail.com để lấy hồ sơ mẫu .

Xét duyệt Công văn nhập cảnh 3 tháng nhiều lần

Công văn nhâp cảnh 3 tháng nhiều lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 3 tháng với nhiều lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ . Thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày.

Có thể xét duyệt công văn 3 tháng với mục đích du lịch , thương mại , thăm thân …..

Quý khách hàng tùy vào mục đích của mình mà chuẩn bi hồ sơ để xin xét duyêt nhân sự gửi lên cục quản lý xuất nhâp cảnh .

Visa Ngọc Tú có hỗ trợ giúp quý khách hoàn thiện hồ sơ xét duyêt nhân sự lấy công văn nhanh :

Hồ sơ để xin công văn nhập cảnh (Approval letter)

a. Hồ sơ xin công văn du lịch (DL)

– Scan mặt hộ chiếu của người xin visa

– Cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam

– Cung cấp nơi nhận visa (ĐSQ hoặc LSQ Việt Nam ở nước ngoài, tại các sân bay hoặc cửa khẩu quốc tế của Việt Nam)

– Loại visa và thời hạn visa muốn xin

– Thời gian xin: 1-2 ngày làm việc

b. Hồ sơ xin công văn Thương mại (DN/LV)

– Công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài cùng với lịch trình công tác tại Việt Nam;

– Giấy phép kinh doanh (bản photo) có đóng dấu công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty (bản photo);

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo);

– Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu bản chính;

– Hộ chiếu của người xin visa (bản photo);

– Giấy phép lao động (bản photo) nếu có;

– Booking vé may bay khứ hồi.

– Thời gian xin công văn: 5-7 ngày làm việc.

Lệ phí :

Lệ phí cho loại công văn 3  tháng 1 lần đóng tại cửa khẩu hoặc sứ quán : 50$ .

Phí dịch vụ xét duyệt nhân sự : Liện hệ

Hồ sơ : Quý khách vui lòng gửi mail vào ngoctutravel@gmail.com để lấy hồ sơ mẫu .

 

Mọi thắc mắc về thủ tục và lệ phí xin visa quý khác vui lòng liên lạc với công ty để được tư vấn rõ ràng .

Ngoài ra Ngọc Tú còn cung cấp các dịch vụ hộ chiếu nhanh, xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam .

Công văn nhập cảnh 3 tháng 1 lần

Công văn nhâp cảnh 3 tháng 1 lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 3 tháng với 1 lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ . Thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày , quý khách xuất cảnh ra khỏi Viêt Nam thi visa cũng hết giá trị sử dụng .

Có thể xét duyệt công văn 3 tháng với mục đích du lịch , thương mại , thăm thân …..

Quý khách hàng tùy vào mục đích của mình mà chuẩn bi hồ sơ để xin xét duyêt nhân sự gửi lên cục quản lý xuất nhâp cảnh .

Visa Ngọc Tú có hỗ trợ giúp quý khách hoàn thiện hồ sơ xét duyêt nhân sự lấy công văn nhanh :

Hồ sơ để xin công văn nhập cảnh (Approval letter)

a. Hồ sơ xin công văn du lịch (DL)

– Scan mặt hộ chiếu của người xin visa

– Cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam

– Cung cấp nơi nhận visa (ĐSQ hoặc LSQ Việt Nam ở nước ngoài, tại các sân bay hoặc cửa khẩu quốc tế của Việt Nam)

– Loại visa và thời hạn visa muốn xin

– Thời gian xin: 1-2 ngày làm việc

b. Hồ sơ xin công văn Thương mại (DN/LV)

– Công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài cùng với lịch trình công tác tại Việt Nam;

– Giấy phép kinh doanh (bản photo) có đóng dấu công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty (bản photo);

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo);

– Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu bản chính;

– Hộ chiếu của người xin visa (bản photo);

– Giấy phép lao động (bản photo) nếu có;

– Booking vé may bay khứ hồi.

– Thời gian xin công văn: 5-7 ngày làm việc.

Lệ phí :

Lệ phí cho loại công văn 3  tháng 1 lần đóng tại cửa khẩu hoặc sứ quán : 25$ .

Phí dịch vụ xét duyệt nhân sự : Liện hệ

Hồ sơ : Quý khách vui lòng gửi mail vào ngoctutravel@gmail.com để lấy hồ sơ mẫu .

 

Mọi thắc mắc về thủ tục và lệ phí xin visa quý khác vui lòng liên lạc với công ty để được tư vấn rõ ràng .

Ngoài ra Ngọc Tú còn cung cấp các dịch vụ hộ chiếu nhanh, xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam .

Công văn nhập cảnh 1 tháng nhiều lần

Công văn nhâp cảnh 1 tháng nhiều lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 1 tháng với nhiều lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ . Thời hạn lưu trú tối đa 30 ngày .

Có thể xét duyệt công văn 1 tháng nhiêu lần  với mục đích du lịch , thương mại , thăm thân …..

Quý khách hàng tùy vào mục đích của mình mà chuẩn bi hồ sơ để xin xét duyêt nhân sự gửi lên cục quản lý xuất nhâp cảnh .

Visa Ngọc Tú có hỗ trợ giúp quý khách hoàn thiện hồ sơ xét duyêt nhân sự lấy công văn nhanh :

Hồ sơ để xin công văn nhập cảnh (Approval letter)

a. Hồ sơ xin công văn du lịch (DL)

– Scan mặt hộ chiếu của người xin visa

– Cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam

– Cung cấp nơi nhận visa (ĐSQ hoặc LSQ Việt Nam ở nước ngoài, tại các sân bay hoặc cửa khẩu quốc tế của Việt Nam)

– Loại visa và thời hạn visa muốn xin

– Thời gian xin: 1-2 ngày làm việc

b. Hồ sơ xin công văn Thương mại (DN/LV)

– Công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài cùng với lịch trình công tác tại Việt Nam;

– Giấy phép kinh doanh (bản photo) có đóng dấu công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty (bản photo);

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo);

– Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu bản chính;

– Hộ chiếu của người xin visa (bản photo);

– Giấy phép lao động (bản photo) nếu có;

– Booking vé may bay khứ hồi.

– Thời gian xin công văn: 5-7 ngày làm việc

Lệ phí :

Lệ phí cho loại công văn 1 tháng nhiều lần đóng tại cửa khẩu hoặc sứ quán : 50$ .

Phí dịch vụ xét duyệt nhân sự : Liện hệ

Hồ sơ : Quý khách vui lòng gửi mail vào ngoctutravel@gmail.com để lấy hồ sơ mẫu .

 

Mọi thắc mắc về thủ tục và lệ phí xin visa quý khác vui lòng liên lạc với công ty để được tư vấn rõ ràng .

Ngoài ra Ngọc Tú còn cung cấp các dịch vụ hộ chiếu nhanh, xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam .

Công văn nhập cảnh 1 tháng 1 lần

Công văn nhâp cảnh 1 tháng 1 lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 1 tháng với 1 lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ . Thời hạn lưu trú tối đa 30 ngày , quý khách xuất cảnh ra khỏi Viêt Nam thi visa cũng hết giá trị sử dụng .

Có thể xét duyệt công văn 1 tháng với mục đích du lịch , thương mại , thăm thân …..

Quý khách hàng tùy vào mục đích của mình mà chuẩn bi hồ sơ để xin xét duyêt nhân sự gửi lên cục quản lý xuất nhâp cảnh .

Visa Ngọc Tú có hỗ trợ giúp quý khách hoàn thiện hồ sơ xét duyêt nhân sự lấy công văn nhanh :

Hồ sơ để xin công văn nhập cảnh (Approval letter)

a. Hồ sơ xin công văn du lịch (DL)

– Scan mặt hộ chiếu của người xin visa

– Cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam

– Cung cấp nơi nhận visa (ĐSQ hoặc LSQ Việt Nam ở nước ngoài, tại các sân bay hoặc cửa khẩu quốc tế của Việt Nam)

– Loại visa và thời hạn visa muốn xin

– Thời gian xin: 1-2 ngày làm việc

b. Hồ sơ xin công văn Thương mại (DN/LV)

– Công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài cùng với lịch trình công tác tại Việt Nam;

– Giấy phép kinh doanh (bản photo) có đóng dấu công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty (bản photo);

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo);

– Giấy giới thiệu chữ ký và con dấu bản chính;

– Hộ chiếu của người xin visa (bản photo);

– Giấy phép lao động (bản photo) nếu có;

– Booking vé may bay khứ hồi.

– Thời gian xin công văn: 7- 10 ngày làm việc

Lệ phí xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam nhận visa tại sân bay ( Visa on arrival ):

Duyệt visa du lịch 1 tháng 1 lần nhận tại sân bay : LH

Duyệt visa 3 tháng 1 lần nhận tại sân bay : LH

Duyệt visa 3 tháng nhiều lần tại sân bay : LH

Duyệt công văn nhập cảnh nhận visa  tại sứ quán:

Duyệt visa du lịch 1 tháng 1 lần nhận tại sư quán VN tại nước ngoài : LH

Duyệt visa 3 tháng 1 lần nhận tại sư quán VN tại nước ngoài : LH .

Duyệt visa 3 tháng nhiều lần nhận tại sân bay : LH.

Sau khi nhận công văn quý khách đến tại đại sứ quán hoặc sân bay để dán visa theo quy định .

Duyệt công văn nhập cảnh  thương mại cho khách nước ngoài .

Hồ sơ : Quý khách vui lòng gửi mail vào ngoctutravel@gmail.com để lấy hồ sơ mẫu .

Công văn thương mại 3 tháng nhiều lần

Công văn thương mại 3 tháng nhiều lần là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để làm viêc, theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Loại công văn này có thời hạn là 90  ngày và trong thời gian 90 ngày này thì được nhập cảnh vào Việt Nam với số lần không hạn chế kể từ khi làm thủ tục đóng dấu nhập cảnh tại sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ.

Quý du khách là người nước ngoài, muốn nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần để công tác hoặc  trao đổi thương mại , Quý khách có thể xin visa  3 tháng  nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam.

Visa Ngọc Tú hỗ trợ tư vấn thủ tục xin công văn nhập cảnh  6 tháng , 1 năm nhiều lần vào Việt Nam 

Thủ tục xin công văn thương mại 6 tháng và 1 năm nhiều lần :

– Tờ khai theo mẫu NA2 + Giấy giới thiệu
– Mặt scan hộ chiếu khách, hoặc các thông tin trên mặt hộ chiếu bao gồm: Họ và tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch.
– Ngày dự định đến Việt Nam, sân bay nhập cảnh ( với trường hợp nhập cảnh bằng đường hàng không nhận visa tại sân bay) hoặc Đại sứ quán Việt Nam nơi nhận visa.
– Nơi nhận visa (lãnh sự quán Việt Nam/ cửa khẩu Việt Nam)
– Hồ sơ bảo lãnh của công ty (hồ sơ pháp nhân)
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (bản sao hợp pháp)
+ Giấy phép đăng ký mẫu dấu, bản sao hợp pháp đăng ký mẫu dấu, và một số giấy tờ khác doanh nghiệp bảo lãnh cần phải ký tên, đóng dấu.
+ Công văn giới thiệu chữ ký, con dấu + Lịch trình

+ Bản sao giấy phép lao động (nếu có)

Quý khách gửi mail tới ngoctutravel@gmail.com để xin mẫu hoàn chỉnh và tư vấn chính xác nhất . Cảm ơn quý khách đã quan tâm

Xem thêm :

—->> Duyệt công văn du lịch 

—>> Duyệt công văn thương mại 6 tháng nhiều lần

—>> Duyệt công văn nhập cảnh 1 năm nhiều lần 

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Ngọc Tú

Địa chỉ GD : Số 3, ngõ 42, phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0973 109 388 – 046 686 9028 .

Yahoo: visa_ngoctu . Skype : visa.ngoctu         

Email: info@dichvuvisanhanh.com | ngoctutravel@gmail.com

Website: http://dichvuvisanhanh.com  | http://visahochieu365.com

Công văn thương mại 1 năm nhiều lần

Công văn thương mại 1 năm là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để làm viêc, theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Loại công văn này có thời hạn là 1 năm và trong thời gian 1 năm này thì được nhập cảnh vào Việt Nam với số lần không hạn chế.

Visa thương mại 1 năm nhiều

Công văn thương mại 1 năm nhiêu lần

Visa Ngọc Tú hỗ trợ tư vấn thủ tục xin công văn nhập cảnh  6 tháng , 1 năm nhiều lần vào Việt Nam 

Thủ tục xin công văn thương mại 6 tháng và 1 năm nhiều lần :

– Tờ khai theo mẫu NA2 + Giấy giới thiệu
– Mặt scan hộ chiếu khách, hoặc các thông tin trên mặt hộ chiếu bao gồm: Họ và tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch.
– Ngày dự định đến Việt Nam, sân bay nhập cảnh ( với trường hợp nhập cảnh bằng đường hàng không nhận visa tại sân bay) hoặc Đại sứ quán Việt Nam nơi nhận visa.
– Nơi nhận visa (lãnh sự quán Việt Nam/ cửa khẩu Việt Nam)
– Hồ sơ bảo lãnh của công ty (hồ sơ pháp nhân)
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (bản sao hợp pháp)
+ Giấy phép đăng ký mẫu dấu, bản sao hợp pháp đăng ký mẫu dấu, và một số giấy tờ khác doanh nghiệp bảo lãnh cần phải ký tên, đóng dấu.
+ Công văn giới thiệu chữ ký, con dấu + Lịch trình

+ Bản sao giấy phép lao động (nếu có)

Quý khách gửi mail tới ngoctutravel@gmail.com để xin mẫu hoàn chỉnh và tư vấn chính xác nhất . Cảm ơn quý khách đã quan tâm

Xem thêm : Công văn nhâp cảnh Việt Nam 

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Ngọc Tú

Địa chỉ GD : Số 3, ngõ 42, phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0973 109 388 – 046 686 9028 .

Yahoo: visa_ngoctu . Skype : visa.ngoctu         

Email: info@dichvuvisanhanh.com | ngoctutravel@gmail.com

Website: http://dichvuvisanhanh.com  | http://visahochieu365.com

Duyệt công văn thương mại 6 tháng nhiều lần

Công văn thương mại 6 tháng nhiều lần là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để làm viêc, theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Công văn thương mại nhập cảnh 1 năm nhiều lần

Công văn thương mại

Visa Ngọc Tú hỗ trợ tư vấn thủ tục xin công văn nhập cảnh  6 tháng , 1 năm nhiều lần vào Việt Nam 

Thủ tục xin công văn thương mại 6 tháng và 1 năm nhiều lần :

– Tờ khai theo mẫu NA2 + Giấy giới thiệu
– Mặt scan hộ chiếu khách, hoặc các thông tin trên mặt hộ chiếu bao gồm: Họ và tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch.
– Ngày dự định đến Việt Nam, sân bay nhập cảnh ( với trường hợp nhập cảnh bằng đường hàng không nhận visa tại sân bay) hoặc Đại sứ quán Việt Nam nơi nhận visa.
– Nơi nhận visa (lãnh sự quán Việt Nam/ cửa khẩu Việt Nam)
– Hồ sơ bảo lãnh của công ty (hồ sơ pháp nhân)
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư (bản sao hợp pháp)
+ Giấy phép đăng ký mẫu dấu, bản sao hợp pháp đăng ký mẫu dấu, và một số giấy tờ khác doanh nghiệp bảo lãnh cần phải ký tên, đóng dấu.
+ Công văn giới thiệu chữ ký, con dấu + Lịch trình

+ Bản sao giấy phép lao động (nếu có)

Quý khách gửi mail tới ngoctutravel@gmail.com để xin mẫu hoàn chỉnh và tư vấn chính xác nhất . Cảm ơn quý khách đã quan tâm

Xem thêm : Công văn nhâp cảnh 1 năm nhiều lần 

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Ngọc Tú

Địa chỉ GD : Số 3, ngõ 42, phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 0973 109 388 – 046 686 9028 .

Yahoo: visa_ngoctu . Skype : visa.ngoctu         

Email: info@dichvuvisanhanh.com | ngoctutravel@gmail.com

Website: http://dichvuvisanhanh.com  | http://visahochieu365.com

Dịch vụ xin visa lấy tại cửa khẩu

Từ nhiều năm nay chúng tôi thực hiện việc xin visa tại cửa khẩu cho hàng ngàn người nước ngoài đến Việt Nam với các mục đích du lịch, thương mại, thăm thân nhân ……Dịch vụ visa tại cửa khẩu có ưu điểm là người nước ngoài không phải mất nhiều thời gian để có được visa nhập cảnh vào Việt Nam (Thông thường người nước ngoài phải xin visa trước khi nhập cảnh vào VN tại Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Việt Nam ở nước ngoài).

Những công việc chúng tôi thực hiện giúp khách hàng xin visa tại cửa khẩu.

1. Tư vấn về hình thức visa nhập cảnh tại cửa khẩu để khách hàng được biết chi tiết;

2. Hoàn thiện hồ sơ và đại diện cho khách hàng hoàn thành thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại cửa khẩu;

3. Nhận công văn chấp thuận cho phép nhập cảnh từ Cục quản lý xuất nhập cảnh;

4. Hướng dẫn khách hàng các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam khi đến sân bay, các thủ tục viết tờ khai, hướng dẫn nộp lệ phí …………..

Những cửa khẩu mà người nước ngoài có thể dễ dàng nhận được visa Việt Nam bao gồm cửa khẩu sân bay Nội Bài, cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam có thể lựa chọn nhận visa tại sân bay Nội Bài, nhận visa tại sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Đà Nẵng đều được chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ghi trên website này.

Xem thêm :

—>> Thủ tục xin công văn nhập cảnh tại dán visa tại cửa khẩu 

–>> Thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài 

 

Thủ tục gia hạn hộ chiếu , cấp lại hộ chiếu do mất cho người nước ngoài ở Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và đang tạm trú nếu hộ chiếu hết hạn, bị mất, bị rách có thể xin gia hạn hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu ở Việt Nam. Khi gặp vấn đề với hộ chiếu người nước ngoài hãy gọi điện liên hệ trực tiếp đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc văn phòng đại diện ngoại giao của nước mình là công dân để nhân được sự chỉ dẫn cho việc xin gia hạn hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu. Xin lưu ý đa phần các cơ quan ngoại giao của nước ngoài (bao gồm các lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nước ngoài) đều có địa chỉ tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, chính vì vậy người nước ngoài hãy tìm hiểu trước để thuận tiện cho việc liên lạc.

Đa phần các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước mà người nước ngoài là công dân sẽ tiến hành thủ tục gia hạn hoặc cấp lại hộ chiếu với thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Người nước ngoài khi được đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của họ cấp cho hộ chiếu bao giờ cùng có kèm theo 01 công hàm gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam trợ giúp trong việc cấp visa, thị thực để người nước ngoài có thể thuận lợi cho việc tiếp tục tạm trú hoặc xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Chính vì vậy sau khi được cấp hộ chiếu mới người nước ngoài cần nhanh chóng làm thủ tục xin cấp lại visa Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam. Người nước ngoài có thể tự làm thủ tục, có thể nhờ thân nhân hoặc công ty mà mình đang làm việc thực hiện thủ tục xin cấp visa Việt Nam.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải đáp xin vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp với từng trường hợp cụ thể trong những hoàn cảnh nhất định.

« Older Entries Recent Entries »