No Image

Duyệt công văn cho khách quốc tịch Ấn Độ

Du khách mang quốc tịch Ân Độ khi nhâp cảnh vào Việt Nam du lịch, công tác, thăm thân   cần phải xin visa trước ngày nhập cảnh Việt Nam Quý khách có thể nộp hồ sơ xin visa tại...
read more
No Image

Xét duyệt Công văn nhập cảnh 3 tháng nhiều lần

Công văn nhâp cảnh 3 tháng nhiều lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 3 tháng với nhiều lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ...
read more
No Image

Công văn nhập cảnh 3 tháng 1 lần

Công văn nhâp cảnh 3 tháng 1 lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 3 tháng với 1 lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ...
read more
No Image

Công văn nhập cảnh 1 tháng nhiều lần

Công văn nhâp cảnh 1 tháng nhiều lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 1 tháng với nhiều lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ...
read more
No Image

Công văn nhập cảnh 1 tháng 1 lần

Công văn nhâp cảnh 1 tháng 1 lần là công văn chấp thuận cho phép người nước ngoài được nhâp cảnh Việt Nam trong 1 tháng với 1 lần nhâp cảnh tại sân bay hoặc các cửa khẩu đường bộ...
read more
No Image

Công văn thương mại 3 tháng nhiều lần

Công văn thương mại 3 tháng nhiều lần là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một...
read more
No Image

Công văn thương mại 1 năm nhiều lần

Công văn thương mại 1 năm là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một cá nhân...
read more
No Image

Duyệt công văn thương mại 6 tháng nhiều lần

Công văn thương mại 6 tháng nhiều lần là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An Việt Nam, đồng ý cho một...
read more
No Image

Dịch vụ xin visa lấy tại cửa khẩu

Từ nhiều năm nay chúng tôi thực hiện việc xin visa tại cửa khẩu cho hàng ngàn người nước ngoài đến Việt Nam với các mục đích du lịch, thương mại, thăm thân nhân ……Dịch vụ visa tại cửa khẩu....
read more
No Image

Thủ tục gia hạn hộ chiếu , cấp lại hộ chiếu do mất cho người nước ngoài ở Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và đang tạm trú nếu hộ chiếu hết hạn, bị mất, bị rách có thể xin gia hạn hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu ở Việt Nam. Khi gặp vấn đề với hộ...
read more