No Image

Biểu lệ phí xin cấp visa thị thực và thẻ tạm trú cho du khách nước ngoài

Lệ phí xin visa thị thực cho du khách nước ngoài theo quy định mới. Đây là lệ phí bắt buộc phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi làm thủ tục xin thị thực....
read more
No Image

Luật mới quy định về gia hạn visa, Xin visa thị thực cho người nước ngoài.

Quy định của Luật mới về xin cấp visa, gia hạn visa thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tất cả công dân nước ngoài xin cấp visa gia hạn visa,...
read more