No Image

Luật mới quy định về gia hạn visa, Xin visa thị thực cho người nước ngoài.

Quy định của Luật mới về xin cấp visa, gia hạn visa thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tất cả công dân nước ngoài xin cấp visa gia hạn visa,...
read more