Category Archives: Tin tức

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Mỹ

TẠI AC-HEN-TI-NA TẠI BRA-XIN
Địa chỉ: Calle 11 de Setiembre 1442, C.P (1426) – Capital Federal
Điện thoại: (54-114) 7831 802
Fax: (54-114) 7820 078
Email: vnemb.ar@mofa.gov.vn
Địa chỉ: SHIS, QI 09, Conj10, Casa 1, Lago Sul, CEP: 71.615-070 – Brasil Brasilia/DF
Điện thoại: (55-61) 3364 5876
Fax: (55-61) 3364 5836
Email: embavina.br@mofa.gov.vn
   
TẠI CA-NA-DA TẠI CHI LÊ
Địa chỉ: 55 MacKay phố Ottawa, K1M 2B2
Điện thoại: (1-613) 2361 398
Fax: (1-613) 2362 704
Email: vnembassy.can@mofa.gov.vn

Lãnh sự: #800-605, phố Robson, Vancouver B.C V6B5J3
Điện thoại: (1-604) 6290 189
Fax: (1-604) 6812 906
Email:consul.vancouver@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yasasnsnez 2897 – Providencia, Santiago de Chile
Điện thoại: (56-2) 2244 3633
Fax: (56-2) 2244 3799
Email: sqvnchile@mofa.gov.vn
   
TẠI CUBA TẠI ME-XI-CO
Địa chỉ: 5ta.Avenide #1802, esquina a 18, Miramar, Playa, La Habana
Điện thoại: (53-7) 2041 502
Fax: (53-7) 2041 041
Email: emvicu@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 255 Sierra Ventana 255 lomasde Chapultepec Delegation -Miguel Hidalgo CP.11000
Điện thoại: (52-55) 55401 632
Fax: (52-55) 5401 612
Email: vietnam.mx@mofa.gov.vn
   
TẠI MỸ TẠI PA-NA-MA
Địa chỉ: 1233, đường 20, N.W, Phòng 400 – Washington DC 20036
Điện thoại: (1-202) 861 0737
Fax: (1-202) 861 0917
Email: vnemb.us@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Phòng 430, California, San Francisco, CA. 94109
Điện thoại: (1-415) 922 1707
Fax: (1-415) 922 1848
Email:consul.sanfrancisco@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 5333 Westheimer, Phòng 800 Houston, Texas 77056
Điện thoại: (1-832) 2667 068
Fax: (1-713) 8100 159
Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Edificio St. Georges Bank (Antiguo Banco Atlantico), Piso 2, Local 1, Entre Calle 50 y 53, Obarrio, Ciudad de Panama
Điện thoại: (507) 2642 551
Fax: (507) 2656 056
Email: vnemb.pa@mofa.gov.vn

 

   
TẠI VÊ-NÊ-ZUÊ-LA  
Địa chỉ: 9ta Transversal, entre 6ta y 7ma Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas
Điện thoại: (58-212) 6357 402
Fax: (58-212) 2647 324
Email: vnemb.ve@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu

TẠI ANH TẠI ÁO
Địa chỉ: 12-14 Victoria, Luân Đôn, W8, 5RD
Điện thoại: (44-20) 7937 1912
Fax: (44-20) 7565 3853
Email: vnemb.uk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Felix-Mottl – Strabe A – 1190 Viên
Điện thoại: (43-1) 368 0755
Fax: (43-1) 368 0754
Email: vnemb.at@mofa.gov.vn
   
TẠI BA LAN TẠI BÊ-LA-RÚT
Địa chỉ: UL Resorowa 36 02-956 Warszawa
Điện thoại: (48-22) 6516 098, ext: 50
Fax: (48-22) 6516 095
Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 220040 Minsk, phố Mozajskovo, nhà 3
Điện thoại/Fax: (37-51) 7237 4879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
   
TẠI BỈ TẠI BUN-GA-RI
Địa chỉ:  Đại lộ General Jacques 11050 Bruxelles
Điện thoại:  (32-2) 379 2731
Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.be@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại: (359-2) 9632 743, ext: 201
Fax: (359-2) 9633 658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn
   
TẠI ĐAN MẠCH TẠI ĐỨC
Địa chỉ: Gammel Vartov Vẹ 20-2900 Hellekup Copenhagen
Điện thoại: (45) 3918 3932
Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin – Treptow
Điện thoại: (49-30) 5363 0108
Fax: (49-30) 5363 0200
Email:  vnemb.de@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Villa Hà Nội, Kennedy-Alle 49, Frankfurt/M
Điện thoại: (49-69) 79533 650
Fax: (49-69) 79533 6511
Email:tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn

   
TẠI HÀ LAN TẠI HUNG-GA-RY
Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Điện thoại: (31-70) 364 8917
Fax: (31-70) 364 8656
Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 1146 Budapest – Thokoly Ut 41
Điện thoại: (36-1) 3425 583
Fax: (36-1) 3528 798
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn
 
TẠI HY LẠP TẠI NA-UY
Địa chỉ: 54 đường Iereos Dousi, Marousi 15126
Điện thoại: (30-210) 6128 733
Fax: (30-210) 6128 734
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Olavs Gate 21C, 0165 Oslo
Điện thoại: (47) 2220 3300;
Fax: (47) 2220 3301
Email: vietnamnorway@gmail.com
   
TẠI NGA TẠI PHÁP
Địa chỉ: Bolshaya Pirogovskaya,13 Matxcơva
Điện thoại: (7-499) 245 1092
Fax: (7-499) 246 3121
Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 107/1, Pushkinskaya, Vladivostok
Điện thoại: (7-4232) 226 927
Fax: (7-4232) 261 496
Email:consul.vladivostok@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 411 – DIVS-22, Karla Libknhesta – 620075, Ekaterinburg
Điện thoại: (7-343) 253 0280
Fax: (7-343) 253 0282
Email:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Điện thoại: (33-1) 4414 6400
Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnemb.fr@mofa.gov.vn
   
TẠI PHẦN LAN TẠI RU-MA-NI
Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại: (358) 9622 9900
Fax: (358) 9622 99022
Email: vnemb.fi@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2, Bucaest
Điện thoại: (4021) 3110 334, ext: 50
Fax: (4021) 3121 626
Email:vnemb.romania@mofa.gov.vn
   
TẠI SÉC TẠI SLO-VA-KI-A
Địa chỉ: Plzenská 214 – 150 00 – Praha 5
Điện thoại: (42-02) 5721 1540
Fax: (42-02) 5721 1792
Email: vnemb.cz@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 15 Dunajska, Bratislava,  Slovakia – PO 81108
Điện thoại: (421) 25245 1263
Fax: (421) 25245 1273
Email: vnemb.sl@mofa.gov.vn
   
TẠI TÂY BAN NHA TẠI THỔ NHĨ KỲ
Địa chỉ: Avenida Alfonso XIII, No.5 – 28016 Madrid
Điện thoại: (34) 91510 2867
Fax: (34) 91415 7067
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Koza, No 109, G.O.P, Ankara
Điện thoại: (90-312) 4468 049
Fax: (90-312) 4465 623
Email: dsqvnturkey@mofa.gov.vn
 
TẠI THỤY ĐIỂN TẠI THỤY SĨ
Địa chỉ: Orby Slottsvag 26125 ALVSJO – Stockholm
Điện thoại: (46-8) 5562 1071
Fax: (46-8) 5562 1080
Email: vnemb.se@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Schlosslistrasse 26-3008 Bern
Điện thoại: (41-31) 388 7878
Fax: (41-31) 388 7879
Email: vnemb.ch@mofa.gov.vn
   
TẠI U-CRAI-NA TẠI U-DƠ-BÊ-KÍT-XTAN
Địa chỉ: 51 Tovarna – phố 01103/ Kiev
Điện thoại/Fax: (380-44) 2845 5442
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 100 phố Rashidov, Tashkent-700084
Điện thoại: (998-71) 1356 493
Fax: (998-71) 1206 265
Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn
   
TẠI Ý  
Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma
Điện thoại: (39-06) 6616 0726
Fax: (39-06) 6615 7520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Á

TẠI Ả RẬP XÊ-ÚT TẠI ẤN ĐỘ
Địa chỉ: 23 phố  Al-Dhiyafah,  Al-Nuzha, Riyadh
Điện thoại: (9661) 4547 887
Fax: (9661) 4548 844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn
Lãnh sự: B-306 Oberoi, đường New Link, Andheri (w) Mumbai 400 053
Điện thoại: (91-22) 2673 6688
Fax: (91-22) 2673 6633
Email: tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
TẠI BĂNG-LA-ĐÉT TẠI BRU-NÂY
Địa chỉ: Số14 C.W.S(B), đường 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212
Điện thoại: (88-02) 9854 052
Fax: (88-02) 9854 051
Email: dhaka@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Số 9, Spg 148-3 jalan Telanai  BA 2312, BSB
Điện thoại: (67-3) 265 1580;
Fax: (67-3) 265 1574
Email: vnemb_brunei@mofa.gov.vn
TẠI CA-DẮC-XTAN TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
Địa chỉ: Số 6 Xary-Arka – A-xta-na
Điện thoại: (7-7172) 990 375
Fax: (7-7172) 990 379
Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Villa 101 & 102, đường số 27, Sector 24, Al Mushrif. Abu Dhabi – The U.S.E, P.O Box: 113038
Điện thoại: (971-2) 4496 710
Fax: (971-2) 4496 730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn
TẠI CAM-PU-CHIA TẠI CA-TA
Địa chỉ: 436 Monivong, Phnôm Pênh
Điện thoại: (855-23) 726 274;
Fax: (855-23) 726 495Lãnh sự:   Đường số 3, Battambang
Điện thoại: (855-53) 688 8866
Fax: (855-53) 688 8866
Email:consul.battambang@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 310 Ekreach, Khan Mittapheap, Sihanouk
Điện thoại: (855-34) 933 466
Fax: (855-34) 933 669
Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Villa 8 (gần đường Saha 109), West bay Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha
Điện thoại: (974) 4412 8480
Fax: (974) 4412 8370
Email: vnemb.qa@mofa.gov.vn
TẠI CÔ-OÉT TẠI HÀN QUỐC
Địa chỉ: Lô 10, đường số 19, Villa 96 – Ku Wait
Điện thoại: (965) 2531 1450
Fax: (965) 2535 1592
Email: vnemb.kw@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 28-58, Samchong – Dong, Chongno-Ku,   110-230, Seoul
Điện thoại: (82-2) 738 2318
Fax: (82-2) 739 2064
Email: dsqvnhq@mofa.gov.vn
TẠI I-RAN TẠI I-XRA-EN
Địa chỉ: Số 6 East Ordibehesht, Mardani Sharestan 8th. St. Pey Syan. St. M.Ardabili Valiyear, Tehran
Điện thoại: (98-21) 2241 478
Fax: (98-21) 2241 6045
Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 4, Beit Asia, 4 phố Weizman. Tel Aviv, Israel
Điện thoại: (972-3) 6093 704
Fax: (972-3) 6966 243
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn
TẠI IN-ĐÔ-NÊ-XI-A TẠI LÀO
Địa chỉ: Số 9 JL. Pekalongan, Menteng, Jakarta-Pusat 10310
Điện thoại:  (62-21) 3190 7255
Fax: (62-21) 3190 6642
Email: pdvn.asean@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Thatluang, Vientiane
Điện thoại:  (856-21) 413 409
Fax: (856-21) 413 379
Email: vnemb.lao@mofa.gov.vnLãnh sự:    31 Ban Pha Bat, Pakse, Champassak
Điện thoại: (856-31) 212 827
Fax: (856-31) 212 058
Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 118 Sisavangvong, Khanthabuly, Savanakhet
Điện thoại: (85-6) 212 418
Fax: (85-6) 212 182
Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Số 427- 428 Ban That Bosot, Luang Prabang, Luang Prang
Điện thoại: (856-71) 254 748
Fax: (856-71) 254 746
Email: tlsq-lpb@mofa.gov.vn

TẠI MA-LAY-XI-A TẠI MI-AN-MA
Địa chỉ: Số 4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur
Điện thoại: (60-3) 2148 4534
Fax: (60-3) 2148 3270
Email: vnemb.my@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Toà nhà số.70-72, Thanlwin, Bahan Tsp,
Yangon
Điện thoại: (95-1) 501 992;
Fax: (95-1) 514 897
Email: vnembmyr@mofa.gov.vn
TẠI MÔNG CỔ TẠI NHẬT BẢN
Địa chỉ: Enlchtaivany Urgunchulur 47-Ulaan Baatar
Điện thoại: (97-611) 454 632
Fax: (97-611) 458 923
Email: ulanbator@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya-ku, Tokyo
Điện thoại:  (81) 3466 3313
Fax: (81) 3466 3391
Email: vnemb.jp@mofa.gov.vnLãnh sự:  4-2-15 Ichino-cho Higashi, Sakai-ku,  Sakai-shi, Osaka 590-0952
Điện thoại: (81-72) 221 6666
Fax: (81-72) 221 6667
Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 4, Aquahakata, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, Japan 810-0801
Điện thoại: (81-92) 2637 668
Fax: (81-92) 2637 676
Email: consul.fukuoka@mofa.gov.vn

 TẠI PA-KÍT-XTAN TẠI PHI-LÍP-PIN
Địa chỉ: 1117, đường số 11 Sector E7, Islamabad, Pakistan
Điện thoại: (92-51) 2655 785, ext: 103
Fax: (92-51) 2655 783
Email:vnemb.pk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 670 Ocampo Pablo Malate, Manila
Điện thoại:   (63-2) 5216 843;
Fax: (63-2) 526 0472
Email: vnemb.ph@mofa.gov.vn
TẠI SRI LAN-CA TẠI THÁI LAN
Địa chỉ: 30/5 Ward Place, Colombo-7
Điện thoại: (94-11) 2696 050
Fax: (94-11) 2692 040
Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 83/1 Wireless, Pathumwan, Bangkok 10330
Điện thoại: (66-2) 2515 836
Fax: (66-2) 2517 201
Email: vnemb.th@mofa.gov.vnLãnh sự: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Điện thoại: (66-43) 242 190
Fax: (66-43) 241 154
Email: konkaen.th@mofa.gov.vn
 TẠI TRIỀU TIÊN TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: 7 phố Munsu, Pyongyang
Điện thoại: (850-2) 3817 358
Fax: (850-2) 3817 632
Email:vnembassydprk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 32 đường Quảng Hoa, Bắc Kinh.100600
Điện thoại: (86-10) 6532 1155
Fax: (86-10) 6532 5720
Email: vnemb.cn@mofa.gov.vnLãnh sự: 155 đường Bắc Kinh, Côn Minh
Điện thoại: (86-871) 351 5889
Fax: (86-871) 351 6667
Email:consul.conminh@mofa.gov.vn

Lãnh sự:  15/F, tháp Great Smart, 230 đường Wan Chai, Wan Chai, Hồng Kông
Điện thoại: (85-2) 2591 4510
Fax: (85-2) 2591 4539
Email:vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 1, Touzi Dasha 109 Minzu  – Nam Ninh
Điện thoại: (86-771) 551 0562
Fax: (86-771) 553 4738
Email:consul.namninh@mofa.gov.vn

Lãnh sự:  Tầng 2, Tòa nhà B  north, khách sạn Landmark, đường Qiaoguang (quảng trường Haizhu), Quảng Châu
Điện thoại: (86-20) 8330 5916
Fax: (86-20) 8330 5915
Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 3F No. 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc, Đài Loan
Điện thoại: (886-2) 25166 626
Fax: (886-2) 25041 761
Email: vnconsul.taipei@mofa.gov.vn

Lãnh sự: 3F, khu tài chính Huachen , No 900, đại lộ Pudong, Thượng Hải
Điện thoại: (886-2) 25166 626
Fax: (886-2) 25041 761
Email: tlsqvn.th@mofa.gov.vn

TẠI XINH-GA-PO
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: (65-6) 462 5938;
Fax: (65-6) 468 9863
Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Úc

ẠI NIU-DI-LÂN   TẠI ÚC
Địa chỉ: Tầng 21 Grand Plimmer, 2-6 Gilmer Terrace Po Box 8042 Wellington
Điện thoại: (644) 4735 912
Fax: (644) 4735 913
Email: vnemb.nz@mofa.gov.vn

 

Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., O’Malley, Canberra, ACT 2606
Điện thoại: (61-2) 6286 6059
Fax: (61-2) 6286 4534
Email: vnemb.au@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Phòng 205, tầng 2, Trung tâm Edgecliff  , 203 – 233 New South Head, Edgecliff – NSW 2027
Điện thoại: (61-2) 9327 2539
Fax: (61-2) 9328 1653
Email: consul.sydney@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 8, đường số 16, Georges Terrace Perth WA 6000 P O Box 3122, East Perth, WA 6892
Điện thoại: (61-8) 9221 1158
Fax: (61-8) 9225 6881
Email: consul.perth@mofa.gov.vn

Đại sứ quán các nước châu Á tại Việt Nam

ẤN ĐỘ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3824 4989
Fax: (84-4) 3824 4998
Địa chỉ: 55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3823 7050
Fax: (84-8) 3823 7047
Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
BĂNG-LA-ĐÉT  
Hà Nội  
Địa chỉ: 675 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3771 6625
Fax: (84-4) 3771 6628
Email: bdoothn@netnam.org.vn
 
BRU-NÂY  
Hà Nội  
Địa chỉ: 44/8 – 44/9 Vạn Bảo, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 2003
Fax: (84-4) 3726 2010
Email: bruemviet@hotmail.com
 
CAM-PU-CHIA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4788
Fax: (84-4) 3942 3225
Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 2751
Fax: (84-8) 3822 2773
Email: cambocg@hcm.unn.vn
HÀN QUỐC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 28, Toà nhà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3831 5110
Fax: (84-4) 3831 5117
Email: korembviet@mofat.go.kr
Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 5757
Fax: (84-8) 3822 5750
Email: hcm02@mofa.go.kr
I-RAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 54 Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 2068
Fax: (84-4) 3823 2120
Email: embirihn@gmail.com
 
I-RẮC  
Hà Nội  
Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4141
Fax: (84-4) 3942 4055
Email: iraqembhn@gmail.com
 
I-XRA-EN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3843 3140
Fax: (84-4) 3843 5760
Email: info@hanoi.mfa.gov.il
 
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 3353
Fax: (84-4) 3825 9274
Email: hanoi.kbri@kemlu.go.id
Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3825 1888
Fax: (84-8) 3829 9493
Email: hochiminh.kjri@kemlu.go.id
LÀO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 40 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4576
Fax: (84-4) 3822 8414
Địa chỉ: 93 Pasteur, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3829 7667
Fax: (84-8) 3829 9272
MA-LAI-XI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 43 – 45 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 3849
Fax: (84-4) 3734 3832
Email: mwhanoi@kln.gov.my
Địa chỉ: Phòng 2102 – 2104, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 9023
Fax: (84-8) 3829 9027
MI-AN-MA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 298A Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3369
Fax: (84-4) 3845 2404
 
MÔNG CỔ  
Hà Nội  
Địa chỉ: Biệt thự số 6 Vạn Phúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3009
Fax: (84-4) 3845 4954
Email: Hanoi@mfa.gov.mn
 
NHẬT BẢN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 27 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3846 3000
Fax: (84-4) 3846 3043
Email: soumuhan@ha.mofa.go.jp
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3933 3510
Fax: (84-8) 3933 3520
PA-KÍT-XTAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 44/2 Vạn Bảo, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 2251
Fax: (84-4) 3726 2253
 
PA-LET-TIN  
Hà Nội  
Địa chỉ: Phòng 201 – 301, tòa nhà E4b, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, 6 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3852 4013
Fax: (84-4) 3934 9696
Email: palembvn@gmail.com
 
PHI-LÍP-PIN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 27B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3943 7948
Fax: (84-4) 3943 5760
Email: hanoi.pe@dfa.gov.ph
Địa chỉ: 40/5 Phạm Việt Chánh, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: (84-8) 3518 0045
Fax: (84-8) 3518 0047
SRI-LAN-CA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 55B Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3734 1894
Fax: (84-4) 3734 1897
Email: slembvn@fpt.vn
 
THÁI LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 26 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 5092
Fax: (84-4) 3823 5088
Địa chỉ: 77 Trần Quốc Thảo, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3932 7637/ 8
Fax: (84-8) 3932 6002
Email: thaihome@mfa.go.th
THỔ NHĨ KỲ  
Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Central Office, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3822 2460
Fax: (84-4) 3822 2458
Email: : embassy.hanoi@mfa.gov.tr
 
TRIỀU TIÊN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3008
Fax: (84-4) 3823 1221
Email: dprkemb.hanoi@gmail.com
 
TRUNG QUỐC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3736
Fax: (84-4) 3823 2826
Email: chinaemb_vn@mfa.gov.cn
Địa chỉ: 175 Hai Bà Trưng, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3822 1327
Fax: (84-8) 3829 5009
Email:chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
XINH-GA-PO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 41 – 43 Trần Phú, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3848 9168
Fax: (84-4) 3848 9178
Email: singemb_han@sgmfa.gov.sg
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 5174
Fax: (84-8) 3914 2938
Email: singcg_hcm@sgmfa.gov.sg

Đại sứ quán các nước châu Úc tại Việt Nam

ỐT-XTRÂY-LI-A  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 8 Đào Tấn, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3774 0100
Fax: (84-4) 3774 0111
Địa chỉ: Tầng 20, Vincom Center, 47 Lý Tự Trọng, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3521 8100
Fax: (84-8) 3521 8101
NIU-DI-LÂN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3824 1481
Fax: (84-4) 3824 1480
Email: nzembassy.hanoi@mft.net.nz
Địa chỉ: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 6907
Fax: (84-8) 3822 6905

Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam

NH  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 4, Central Building, 31 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3936 0500
Fax: (84-4) 3936 0561
Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3825 1380/1
Fax: (84-8) 3822 1971
ÁO  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3943 3050
Fax: (84-4) 3943 3055
Email: hanoi-ob(at)bmeia.gv.at
Địa chỉ: 181A Điện Biên Phủ, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 5766
Fax: (84-8) 3827 5827
BA LAN  
Hà Nội  
Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2027
Fax: (84-4) 3823 6914
Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 
BÊ-LA-RÚT  
Hà Nội  
Địa chỉ: 66 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3719 2974
Fax: (84-4) 3719 7125
Email: vietnam@mfa.gov.by
 
BỈ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 9, tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3934 6179
Fax: (84-4) 3934 6183
Email: hanoi@diplobel.fed.be
Địa chỉ: 105 Dương Văn An, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 6281 8001
Fax: (84-8) 6281 8010
Email: consubel@hcm.vnn.vn
BUN-GA-RI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 5 Núi Trúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2908
Fax: (84-4) 3846 0856
 
ĐAN MẠCH  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 7, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3823 1888
Fax: (84-4) 3 823 1999
Email: hanamb@um.dk
Địa chỉ: Phòng 505, tầng 5, tòa tháp Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3821 9373
Fax: (84-8) 3821 9371
Email: contact@decohcm.org
ĐỨC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 29 Trần Phú, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3836
Fax: (84-4) 3845 3838
Email: info@hanoi.diplo.de
Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3829 1967
Fax: (84-8) 3823 1919
Email: info@hoch.diplo.de
HÀ LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 7, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3831 5650
Fax: (84-4) 3831 5655
Email: han@minbuza.nl
Địa chỉ: Suite 901, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3823 5932
Fax: (84-8) 3823 5934
Email: hcm@minbuza.nl
HUNG-GA-RI  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Lake View, 28 Thanh Niên, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3771 5714/5
Fax: (84-4) 3715 0694
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu
Địa chỉ: 19 Hoa Đào, Quận Phú Nhuận
Điện thoại: (84-8) 3517 1301
NA UY  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 8, tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3974 8900
Fax: (84-4) 3974 3301
Email: emb.hanoi@mfa.no
Địa chỉ: 21- 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3822 1696
Fax: (84-8) 3827 2696
Email: norcons@hcm.fpt.vn
NGA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 191 La Thành, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3833 6991
Fax: (84-4) 3833 6995
Email: moscow-vietnam@yandex.ru
Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 3930 3936
Fax: (84-8) 3930 3937
Email: cgrushcm@fmail.vnn.vn
  Đà Nẵng (Tổng Lãnh sự)
  Địa chỉ: 22 Trần Phú
Điện thoại: (84-511) 3822 380
Fax: (84-511) 3818 527
Email: consdanang@gmail.com
PHÁP  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3944 5700
Fax: (84-4) 3944 5717
Email:ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3520 6800
Fax: (84-8) 3520 6819
PHẦN LAN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 24, Lotter Center Hanoi, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3826 6788
Fax: (84-4) 3826 6766
Email: sanomat.han@formin.fi
Địa chỉ: Phòng 501, tầng 5, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 2029
Fax: (84-8) 3823 4436
Email: tuanphung@vci-legal.com
RU-MA-NI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 2014
Fax: (84-4) 3834 0922
Email: romambhan@fpt.vn
 
SÉC  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 13 Chu Văn An, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 4131/2

 

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 0585
Fax: (84-8) 3822 6043
Email: hoavienbia@vnn.vn
SLO-VA-KI-A  
Hà Nội  
Địa chỉ: 12 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 7601
Fax: (84-4) 3734 7603
 
TÂY BAN NHA  
Hà Nội  
Địa chỉ: 4 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3771 5207
Fax: (84-4) 3771 5206
Email: emb.hanoi@maec.es
 
THỤY ĐIỂN  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 2 Núi Trúc, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3726 0400
Fax: (84-4) 3823 2195
Email: ambassaden.hanoi@gov.se
Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 3519 2335
Fax: (84-8) 3519 2337
Email:generalconsulatesweden@gmail.com
THỤY SĨ  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3934 6589
Fax: (84-4) 3934 6591
Email: han.vertretung@eda.admin.ch
Địa chỉ: Tầng 37, Bitexco Financial, 2 Hải Triều, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 6299 1200
Fax: (84-8) 6299 1222
U-CỜ-RAI-NA  
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 6 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 4492
Fax: (84-4) 3734 4497
Email: emb_vn@mfa.gov.ua
Địa chỉ: 22 – 24 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3910 4054/ 55
Fax: (84-8) 3910 4053
Email: vudinhluyen@gmail.com
Ý  
Hà Nội  
Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 6256
Fax: (84-4) 3826 7602
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it
 

Đại sứ quán các nước châu Mỹ tại Việt Nam

AC-HEN-TI-NA
Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3831 5262
Fax: (84-4) 3831 5288
Email: eviet@mrecic.gov.ar
BRA-XIN
Hà Nội
Địa chỉ: D6 – D7 – 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3843 2544
Fax: (84-4) 3843 2542
CANADA
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 31 Hùng Vương, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3734 5000
Fax: (84-4) 3734 5049
Email: hanoi@international.gc.ca
Địa chỉ: Tầng 10, The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3827 9899
Fax: (84-8) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca
CHI-LÊ
Hà Nội  TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: C8 – D8 – 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3935 1147
Fax: (84-4) 3843 0762
Địa chỉ: 121a, đường 38, Quận 2
Điện thoại: (84-8) 3743 2717
Fax: (84-8) 3743 2716
CU BA
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3942 4775
Fax: (84-4) 3942 2426
Email: embacuba@fpt.vn
Địa chỉ: 45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3829 7350
Fax: (84-8) 3829 5293
Email: cubacons@hcm.fpt.vn
MÊ XI CÔ
Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà T11, 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3847 0948
Fax: (84-4) 3847 0949
Email: embvietnam@sre.gob.mx
MỸ
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự)
Địa chỉ: 7 Láng Hạ, quận Đống Đa
Điện thoại: (84-4) 3850 5000
Fax: (84-4) 3850 5010
Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3520 4200
Fax: (84-8) 3520 4244

 

Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam

AI CẬP  
Hà Nội  
Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ
Điện thoại: (84-4) 3829 4999
Fax: (84-4) 3829 4997
 
AN-GIE-RI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3825 3865
Fax: (84-4) 3826 0830
Email: ambalghanoi@ambalgvn.org.vn
 
LI-BI  
Hà Nội  
Địa chỉ: 298B Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 3845 3379
Fax: (84-4) 3845 4977
 
MÔ-DĂM-BÍCH
Hà Nội
Địa chỉ: 305 – 308, tòa nhà A2, Vạn Phúc, 298 Kim Mã, quận Ba Đình
Điện thoại: (84-4) 6268 4888
Fax: (84-4) 6269 4999
NAM PHI  
Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Central, 31 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (84-4) 3936 2000
Fax: (84-4) 3936 1991
Email: 
: admin.hanoi@dirco.gov.za

Các thủ tục hải quan

Hành lý của người xuất, nhập cảnh (vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích của chuyến đi) phải khai báo hải quan trong các trường hợp:

– Vượt định mức miễn thuế;

– Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi;

– Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất-tái nhập;

– Hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

– Mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất làm thuốc;

– Mang theo trang sức vàng, mỹ nghệ trên 300g;

– Mang theo các loại ngoại tệ có giá trị tương đương trên 5.000 USD, tiền Việt Nam trên 15.000.000 đồng.

Hàng cấm nhập: vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, các loại ma tuý, hoá chất độc, các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động, pháo các loại, đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, trật tự an toàn xã hội, thuốc lá điếu vượt tiêu chuẩn định lượng, vàng miếng, vàng nguyên liệu…

Hàng cấm xuất: vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, đồ cổ, các loại ma tuý, hoá chất độc, các loại động vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên, tài liệu liên quan tới an ninh quốc gia, vàng miếng, vàng nguyên liệu…

Vật dụng được miễn thuế khi nhập cảnh:

– Rượu, đồ uống có cồn: rượu từ 22o trở lên: 1,5 lít; rượu dưới 22o: 2 lít; đồ uống có cồn, bia: 3 lít.

– Thuốc lá: thuốc lá điếu: 400 điếu; xì gà: 100 điếu; thuốc lá sợi: 500g.

– Chè, cà phê: chè: 5kg; cà phê: 3kg.

– Quần áo, đồ dùng cá nhân phù hợp với mục đích chuyến đi.

– Vật phẩm khác ngoài các danh mục kể trên (định mức này thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện) với tổng trị giá dưới 5.000.000 đồng.

Lưu ý: cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định còn được xét miễn thuế số hàng hoá mang theo trị giá không quá 1.000.000 đồng để làm quà biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Xem thêm : Đón tiễn khách tại sân bay 

 

« Older Entries Recent Entries »