Thủ tục xin cấp visa điện tử Việt Nam

Rate this post

visa_dien_tu

Theo nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Visa điện tử được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, lao động, đầu tư, kinh doanh ….  có thời hạn 1 tháng khi người nước ngoài đáp ứng các điều kiện xin cấp visa  điện tử theo quy định. Truy cập vào website của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và làm theo các bước sau:

 • Truy cập trang thông tin cấp visa điện tử http://xuatnhapcanh.gov.vn/
 • Điền thông tin đề nghị cấp visa điện tử, tải ảnh và trang hộ chiếu theo mẫu số 1 ban hành theo Nghị định.
 • Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.
 • Sử dụng mã điện tử để kiểm tra kết quả xét duyệt của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trường hợp được cấp visa thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in visa điện tử theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định.

* Cơ quan, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài xin visa điện tử

 • Đăng ký tài khoản điện tử và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.
 • Sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp visa điện tử để đề nghị cấp visa điện tử cho người nước ngoài.
 • Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp visa điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.
 • Người nước ngoài được cấp visa điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in visa điện tử.

Chi phí, thời gian xét duyệt và thời hạn của visa điện tử

 • Phí cấp visa điện tử 1 lần là 25 USD.
 • Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp visa điện tử và phí cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét giải quyết và phản hồi cho người đề nghị cấp visa điện tử tại trang thông tin cấp visa điện tử.
 • Thời hạn của visa là 30 ngày.

Tham khảo:

—> Công văn nhập cảnh

—> Gia hạn visa Việt Nam