Gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam

Gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam

I./ HỒ SƠ GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ BAO GỒM: 1./ 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N5) do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phát hành (có xác...
read more
Làm thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú

1. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú Theo quy định của Luật số 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì các...
read more