No Image

MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGÒAI

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt...
read more
Hai quốc tịch có xin được miễn thị thực không?

Hai quốc tịch có xin được miễn thị thực không?

Hỏi:Tôi có 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng tên trên hộ chiếu Hàn Quốc là LEE MI SOEN, còn tên trên hộ chiếu Việt Nam là VU THI THUY DUONG. Theo như tư vấn của quý tạp...
read more
Trường hợp nào không được cấp miễn thị thực 5 năm

Trường hợp nào không được cấp miễn thị thực 5 năm

Những người thuộc các trường hợp dưới đây sẽ không được cấp miễn thị thực 5 năm – Người thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Nhập cả...
read more