Làm thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Làm thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Công dân Hàn Quốc đang làm việc hoặc đầu tư tại Việt Nam. Được cấp thẻ tạm trú với thời gian cư trú dài hạn tại Việt Nam theo định của pháp luật. Thời gian xin cấp thẻ tạm trú...
read more
Làm thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú

1. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú Theo quy định của Luật số 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì các...
read more