Làm thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Rate this post

Công dân Hàn Quốc đang làm việc hoặc đầu tư tại Việt Nam. Được cấp thẻ tạm trú với thời gian cư trú dài hạn tại Việt Nam theo định của pháp luật. Thời gian xin cấp thẻ tạm trú tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm, tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Visa Ngọc Tú là công ty tư vấn có uy tín lớn với các khách hàng là công dân Hàn Quốc. Những công việc mà Visa Ngọc Tú thực hiện cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú bao gồm:

  1. Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về cư trú và tạm trú.
  2. Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam và Hàn Quốc.
  3. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc.
  4. Đại diện cho người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký thẻ tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nếu công ty, tổ chức hoặc người thân của bạn là người Hàn Quốc có mong muốn làm thẻ tạm trú, cư trú dài hạn xin vui lòng liên hệ.