Các loại thẻ tạm trú

Rate this post

Hỏi: Thẻ tạm trú có những loại nào? Làm thế nào để phân biệt được?

 

Trả lời:

Hiện nay, có ba dạng thẻ tạm trú: thẻ 1 năm, thẻ 2 năm, thẻ 3 năm.

Phân biệt:

Thẻ 1 năm, thẻ 2 năm được cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam (cấp theo thời hạn giấy phép lao động)

Thẻ 1 năm, thẻ 2 năm, thẻ 3 năm được cấp cho người nước ngoài là chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật, người góp vốn/ người đứng tên trên giấy phép kinh

Xem thêm: dịch vụ làm thẻ tạm trú